Ιστορία του Συλλόγου

Ιστορία του Συλλόγου

Αρχάς του Δεκεμβρίου του 1995 ο τότε δήμαρχος Καστοριάς Ανδρέας Γ.  Οικονομίδης με κάλεσε στο γραφείο του να με ενημερώσει σχετικά με την ίδρυση ενός συλλόγου που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1993 και είχε αναγνωρισθεί από το πρωτοδικείο Καστοριάς. Πλην όμως ο σύλλογος αυτός μέχρι την ημέρα της συναντήσεως μου με το δήμαρχο δεν είχε εκλέξει αιρετή διοίκηση.

Πρόκειται για το Σύλλογο ‘’Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα’’ Ν. Καστοριάς ο λόγος για τον οποίο έμεινε ανενεργός για δύο (2) χρόνια μου είναι άγνωστος. Τότε αποφασίσαμε να γίνει μια γενική συνέλευση των ιδρυτικών και εγγεγραμμένων μελών, η δε γραμματέας του Αγγελική Παπαματζιάρη κάλεσε γενική συνέλευση μέσα στο Δεκέμβριο του 1995 και με παρακάλεσε να προεδρεύω σ’ αυτήν τη συνέλευση.

Πράγματι περί την 20ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ανακοινώθηκε η σύγκληση της γενικής συνέλευσης όμως διαπίστωσα κάποια δυσαρμονία και δυσχέρεια ή και διαφωνία, θα μπορούσα να πω, μεταξύ των μελών του Συλλόγου και παρακάλεσα το δήμαρχο να αναβληθεί η γενική συνέλευση αυτή για το επόμενο έτος και μάλιστα για το μήνα Φεβρουάριο του 1996.

Ο σύλλογος αυτός σύμφωνα με το καταστατικό του βασικό σκοπό είχε τη δημιουργία Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην πόλη της Καστοριάς και την Ίδρυση Σπουδαστηρίου Τοπικής Ιστορίας.

Μια τέτοια προσπάθεια για να έχει επιτυχία πρέπει να είναι απαλλαγμένα τα μέλη του Συλλόγου από κομματικές ιδεολογίες, προσωπικές εμπάθειες και απ’ όλα αυτά τα στοιχεία που συντείνουν στην αποτυχία ενός τέτοιου εθνικού σκοπού. Γι’ αυτό ανέλαβα και συγκάλεσα τη νέα γενική συνέλευση για της 11 Φεβρουαρίου του 1996.

Από τη γενική αυτή συνέλευση προέκυψε το πρώτο αιρετό διοικητικό συμβούλιο το οποίο, για την ιστορία, αποτελούνταν από τους παρακάτω:

1) Παπασταύρου Χρυσόστομος – Πρόεδρος

2) Τόσκος Σωτήριος – Αντιπρόεδρος

3) Αλβανού Ιωάννα – Γενική Γραμματέας

4) Νεστραμιώτης Βασίλειος – Ταμείας

5) Τσακλίδης Χρήστος – Μέλος

6) Θεοδωρίδου Ωραιοζήλη – Μέλος

7) Αντωνίου Πέτρος – Μέλος

8) Τσαμίσης Ιωάννης – Μέλος

9) Μπάκαρης Κωνσταντίνος – Μέλος

Για την εξελικτική επιτροπή:

1) Δημητριάδου Περιστέρα

2) Νασιόπουλος Γεώργιος

3) Παπαφιλίππου Φίλιππος

Πρώτη ενέργεια του Δ.Σ. ήταν να γίνει προσπάθεια ακύρωσης της δωρεάς του Αρχοντικού Αναστασίου Ηλ. Πηχιών το οποίο είχε δωρισθεί από 1972 στο Υπουργείο Πολιτισμού με αποκλειστικό σκοπό του δωρητή να μετατραπεί σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και μάλιστα εντός πέντε (5) ετών. Για 24 χρόνια οι όροι της δωρεάς προς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν τηρήθηκαν απεναντίας εγκαταλείφθηκε από το Υπουργείο με κίνδυνο να καταρρεύσει.

Έτσι το Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση του Αναστασίου Κ. Πηχιών προς τον πρόεδρο Χρυσόστομο Παπασταύρο ξεκίνησε δικαστικούς αγώνες εις βάρος του Υπουργείου Πολιτισμού. Το πρωτοδικείο Καστοριάς με απόφαση του ακύρωσε την προς το Υπουργείο Πολιτισμού δωρεά και επέστρεψε το κτίριο στο δωρητή Αναστάσιο Κ. Πηχιών. Το δημόσιο προσέφυγε προς το εφετείο Κοζάνης προκειμένου να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση όμως ύστερα από τη σχετική διαδικασία το εφετείο Κοζάνης συμφώνησε με την πρωτόδικη απόφαση. Έτσι το κτίριο του Αναστασίου Πηχιών επιστράφηκε στο δωρητή του ο οποίος στη συνέχεια με νέα δωρεά το παραχώρησε στο Δήμο Καστοριάς με σκοπό να μετατραπεί σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα συμπεριλαμβανομένου και του αύλειου χώρου. Στη συνέχεια ο δήμος Καστοριάς με απόφαση του και με όρους που περιλαμβάνονται στη δωρεά του Αναστασίου Πηχιών παραχώρησε τη χρήση του κτιρίου στο Σύλλογο ‘’Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα’’ για να το μετατρέψει σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

Σημαντικό ρόλο στη μετατροπή του αρχοντικού Πηχιών σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα διαδραμάτισε η σημαντική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που δόθηκε κατευθείαν στο Σύλλογο Φ.Μ.Μ.Α.. Έτσι φθάσαμε στις 23 Μαΐου του 2010 στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα με όλα τα παραρτήματα που λειτουργούν στο ίδιο κτίριο. Όπως:

Α) Εκθετήριο κειμηλίων Μακεδονικού Αγώνα

Β) Σπουδαστήριο Τοπικής Ιστορίας

Γ) Τμήμα έρευνας και τεκμηρίωσης Τοπικής Ιστορίας

Δ) Δανειστική βιβλιοθήκη

Ε) Αίθουσα χαρτών εκδόσεων 1870-1910

ΣΤ) Αίθουσα προβολών

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό και αναγνώριση τους από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και από τη Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό μητρώου 1065.

Τα συγκεντρωθέντα κειμήλια εκτίθενται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό,και φιλοξενούνται σήμερα στο αρχοντικό Αναστασίου Η. Πηχιών (1836-1913), του Μεγάλου Δασκάλου, του Μακεδονομάχου, του Δημιουργού του Πρώιμου Μακεδονικού Αγώνα, των περιώνυμων Πηχιωνικών.

Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε, τιμής ένεκεν, τα αιρετά Διοικητικά Συμβούλια  του Συλλόγου από το 1996 μέχρι σήμερα:

 

ΑΙΡΕΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1996 – 2011

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 11-2-1996

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Τόσκος Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)

3. Αλβανού Ιωάννα (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Τσακλίδης Χρήστος (Μέλος)

6. Θεοδώρου Ωραιοζήλη (Μέλος)

7. Αντωνίου Πέτρος (Μέλος)

8. Τσαμίσης Ιωάννης (Μέλος)

9. Μπάκαρης Κωνσταντίνος (Μέλος)

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2-5-1999

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αλβανού Ιωάννα (Αντιπρόεδρος)

3. Τσολάκης Νικόλαος (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Δούμα Αθηνά (Μέλος)

6. Τσουμάνας Γεώργιος (Μέλος)

7. Μπάκαρης Κωνσταντίνος (Μέλος)

8. Αντωνίου Πέτρος (Μέλος)

9. Αποστολίδης Ιωάννης (Μέλος)

 

 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 16-6-2002

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αποστολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

3. Ευθυμιάδου Σόνια (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Δούμα Αθηνά (Μέλος)

6. Αντωνίου Πέτρος (Μέλος)

7. Βασιλείου Γεώργιος (Μέλος)

8. Ψωμαδάκη Ελένη (Μέλος)

9. Αλβανού Ιωάννα (Μέλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 26-6-2005

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αποστολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

3. Ευθυμιάδου Σόνια (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Δούμα Αθηνά (Μέλος)

6. Αντωνίου Πέτρος (Μέλος)

7. Βασιλείου Γεώργιος (Μέλος)

8. Ψωμαδάκη Ελένη (Μέλος)

9. Αλβανού Ιωάννα (Μέλος)

 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 21-9-2008

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αποστολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

3. Ευθυμιάδου Σόνια (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Δούμα Αθηνά (Μέλος)

6. Γούλιος Ανδρέας (Μέλος)

7. Γοβανοπούλου Αθηνά (Μέλος)

8. Μπάτζιος Βασίλειος (Μέλος)

9. Παπαγεωργίου Νικόλαος (Μέλος)

 

ΕΚΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2-11-2011

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αποστολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

3. Σαχινίδου Όλγα (Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Μπάτζιος Βασίλειος (Υπεύθυνος ξεναγήσεων)

6. Πουλιόπουλος Λεωνίδας (Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Τοπικής Ιστορίας)

7. Δούκη Βιβή (Μέλος)

8. Παπασταύρος Νικόλαος (Μέλος)

9. Γούλιος Ανδρέας (Μέλος)

ΕΒΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2014

1. Παπασταύρος Χρυσόστομος (Πρόεδρος)

2. Αποστολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

3. Λάτσιος Μάρκος (Γεν. Γραμματέας)

4. Νεστραμιώτης Βασίλειος (Ταμίας)

5. Δούκης Χρυσόστομος (Μέλος)

6. Παπασταύρος Νικόλαος (Μέλος)

7. Πουλιόπουλος Λεωνίδας (Μέλος)

8. Μήκας Γεώργιος (Μέλος)

9. Γούλιος Ανδρέας (Μέλος)