Σπουδαστήριο τοπικής ιστορίας

Το Δ.Σ του συλλόγου πιστό στις καταστατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα αυτές που απορρέουν από το άρθρο 2ο -πργ. ε΄ του καταστατικού του συλλόγου, όπου ρητά αναφέρεται «Η ίδρυση σπουδαστηρίου της ιστορίας της περιοχής της Καστοριάς του Μακεδονικού προβλήματος και η υποστήριξη με υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις ιστορικών μελετών, έκδοση σχετικών διατριβών, μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια».

Επίσης στο άρθρο 3ο – πργ. ε΄ του καταστατικού, όπου αναφέρεται « Η οργάνωση μορφωτικών και επιστημονικών διαλέξεων, προβολών, σεμιναρίων, συνεδριών, περιοδικών κτλ.»

Έτσι λοιπόν, σε εφαρμογή των παραπάνω άρθρων του καταστατικού μας ξεκινήσαμε τις εκδηλώσεις του σπουδαστηρίου τοπικής ιστορίας (είδος ανοιχτού πανεπιστημίου) την 28η Ιανουαρίου 2011 με πρώτη ομιλήτρια την αρχαιολόγο συμπολίτισσά μας την κ. Αθηνά Δούμα.

Μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν εξήντα πέντε (65) επιστημονικές ανακοινώσεις (διαλέξεις) αξιόλογων ειδικών επιστημόνων.

Τα θέματα που παρουσίασαν κατηγοριοποιώντας τα μπορούμε να τα κατατάξουμε ως εξής :

I. Ιστορικά
II. Λαογραφικά
III. Λογοτεχνικά (παρουσιάσεις βιβλίων –ποιητικών συλλογών)
IV. Εκπαιδευτικά
V. Παρουσιάσεις αρχαιολογικών χώρων
VI. Παρουσιάσεις Βυζαντινών μνημείων
VII. Εθνικών θεμάτων κτλ.

 

Στην παρουσίαση αυτών των θεμάτων έλαβαν μέρος:

1. Αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου και ακαδημαϊκοί
2. Ειδικοί ιστορικοί επιστήμονες (εθνολόγοι, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί τέχνης)
3. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Λογοτέχνες και ποιητές

Όλες αυτές τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (μία κάθε μήνα 2011-2017) παρακολούθησε πλήθος ακροατών ,το ενδιαφέρον των οποίων ήταν αδιάλειπτο και συνεχόμενο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον υπήρξε στα θέματα που αναφέρονταν στην ιστορία και την λαογραφία του Ν. Καστοριάς που με την ανάδειξή τους ,οι μεν παλαιοί συμπλήρωναν τις γνώσεις τους, οι δε νέοι ενημερώνονταν για τον πολυπολιτισμικό και ιστορικό ιστό που κληρονόμησαν.

Το Δ.Σ του συλλόγου μας πιστεύει ακράδαντα ότι οι δραστηριότητες του σπουδαστηρίου τοπικής ιστορίας, οι ξεναγήσεις που γίνονται στους επισκέπτες παρουσιάζοντας τα κειμήλια και το φωτογραφικό υλικό της περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα, δημιούργησαν ένα ζωντανό πόλο έλξης- διατήρησης της ιστορικής μνήμης , μια εθνική κολυμβήθρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλεως της Καστοριάς και πρόβαλλαν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο πανελλήνιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.