Αρχική

Το μουσείο είναι αφιερωμένο
στην ιστορία του μακεδονικού ελληνισμού στην περιοχή
της Καστοριάς

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα είναι ένα νεοϊδρυθέν μουσείο στη πόλη της Καστοριάς. Λειτουργεί από τις 23 Μαϊου του 2010.
Αποτελεί έναν μουσειακό χώρο που φιλοξενείται σε παραδοσιακή οικία μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα, που αποτελούσε την οικία του Αναστασίου Πηχιών, Έλληνα Μακεδόνα αγωνιστή που έδρασε στη περιοχή του καζά Καστοριάς στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Ιστότοπος βρίσκεται υπό αναθεώρηση